Ia Pa quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
Ia Pa quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
(Mặt trận) -Từ năm 2020 đến nay, bằng nhiều nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 24 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí...
Quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách
(Mặt trận) -Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người nghèo,...
Ninh Thuận: Chung tay giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà ở
Ninh Thuận: Chung tay giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà ở
(Mặt trận) -Với mục tiêu giúp đỡ người nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống, nhất là về nhà ở, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tỉnh Ninh Thuận không ngừng đẩy mạnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản