Tin mới
Về sự phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Sự phối hợp giữa Ban Nội chính và Mặt trận Tổ quốc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
(Mặt trận) - Sau hơn 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, những kết quả bước đầu đạt được mang tín hiệu tích cực.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản