Bảo tồn văn hóa thông qua thực hiện chính sách dân tộc
Bảo tồn văn hóa thông qua thực hiện chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 05) về công tác dân tộc, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch...
Người lưu giữ giá trị văn hóa Mường
Người lưu giữ giá trị văn hóa Mường
(Mặt trận) -Người Mường ở Đồng Nai có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tiêu biểu cho phong tục tập quán. Nhiều hiện vật chứa đựng trong đó những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện được...
Nga Hoàng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Nga Hoàng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
(Mặt trận) -Xã Nga Hoàng là xã miền núi của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có nhiều người đồng bào dân tộc Dao, Mường sinh sống. Mặc dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, song đời sống tinh thần của đồng bào...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản