Tin mới
Người có uy tín - cầu nối ý Đảng, lòng dân
Người có uy tín - cầu nối ý Đảng, lòng dân
(Mặt trận) -Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa...
Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ
Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ
(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các...
"Nhịp cầu" nối ý Đảng- lòng dân
"Nhịp cầu" nối ý Đảng- lòng dân
(Mặt trận) -Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư (KDC) chính là “cầu nối” vững chắc để đưa ý Đảng vào lòng dân, là kênh truyền tải thông tin từ chính quyền đến người dân linh hoạt, sâu sắc. Vì vậy, UBMTTQ Việt...
Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”
Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”
(Mặt trận) -Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận vào cuộc của người dân, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền...
“Cầu nối” ý Đảng - lòng dân
“Cầu nối” ý Đảng - lòng dân
(Mặt trận) -Những năm qua, già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu...
“Nhịp cầu” gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân
“Nhịp cầu” gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân
(Mặt trận) - Người có uy tín và lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được ví như “nhịp cầu” gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản