Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
(Mặt trận) - Ngày 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển...
Đồng bằng sông Cửu Long: Nỗ lực khống chế dịch Covid-19
Đồng bằng sông Cửu Long: Nỗ lực khống chế dịch Covid-19
(Mặt trận) - Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, dịch Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp tại 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước thực tế này, các cấp, ngành và các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản