Tin mới
Diện mạo mới ở vùng đồng bào Khmer
Diện mạo mới ở vùng đồng bào Khmer
(Mặt trận) - Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững… được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó đời sống của đồng bào dân tộc...
Đồng bào Khmer phấn khởi đón mừng lễ Sene Dolta
Đồng bào Khmer phấn khởi đón mừng lễ Sene Dolta
(Mặt trận) - Vượt qua những yếu tố bất lợi của thời tiết và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông dân Sóc Trăng vẫn có được vụ mùa sản xuất thắng lợi cả về năng suất lẫn giá bán. Đối với đồng bào Khmer Sóc...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản