Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Công văn

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Công văn

Công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo công tác Mặt trận năm 2019

Công văn

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2019

Hướng dẫn

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

26_9_Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.doc

Đề cương

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

26_9_đề cương tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.doc

Đề cương

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

26_9_de_cuong_bao_cao_ngay_hoi_2019.doc

Khác

Biểu bảng tổng hợp kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

26_9_bieu_tong_hop_ket_qua_ngay_hoi_2019.doc

Công văn

MỘT SỐ NỘI DUNG TRAO ĐỔI TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM " VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2019

3_Một số nội dung trao đổi tháng cao điểm Vì người nghèo 2019.doc

Công văn

Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

2_Thông_báo_kết_quả_Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.doc

Công văn

Chương trình Hội nghị truyền hình trực tuyến thông báo kết quả Đại hội IX MTTQ Việt Nam và triển khai nhiệm vụ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

1_Chương trình Hội nghị trực tuyến.doc

Công văn

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

30_8 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị...doc

Khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đe_cuong_tuyen_truyen.doc

Khác 06/09/2019

Chương trình khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; hướng dẫn về tổ chức các đoàn đại biểu dự Đại hội; hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

chuong_trinh_Họi nghị truc_tuyen.doc

Hướng dẫn 03/09/2019

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng MTTQ Việt Nam