Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 23/08/2022

Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022

Phụ lục Ngày Pháp luật năm 2022

 

Công văn 09/08/2022

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn 09/08/2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Công văn 29/07/2022

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương về  triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Tài liệu tuyên truyền   Truyện tranh

Thông báo 08/07/2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phụ lục chủng loại xe ô tô thanh lý năm 2022

Hướng dẫn 21/06/2022

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công văn 14/06/2022

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Thông tri 24/05/2022

Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025

Phụ lục Đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hướng dẫn 13/06/2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTWMTTQVN chỉ đạo Cụm thi đua UBMTTQVN các tỉnh, thành phố năm 2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2022

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2022

Thông tri 25/04/2022

Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025

Phụ lục đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây  dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công văn 24/05/2022

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022

Công văn 19/05/2022

Báo cáo Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Công văn 19/05/2022

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn 16/05/2022

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2022) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 20/04/2022

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng