Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn 22/11/2022

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Công văn 23/11/2022

Công văn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Công văn 14/11/2022

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Đề cương báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2022, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo

Công văn 14/11/2022

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Công văn 17/10/2022

Báo cáo Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Công văn 05/10/2022

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025

Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

Hướng dẫn 23/08/2022

Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022

Phụ lục Ngày Pháp luật năm 2022

 

Công văn 09/08/2022

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn 09/08/2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Công văn 29/07/2022

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương về  triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Tài liệu tuyên truyền   Truyện tranh

Thông báo 08/07/2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phụ lục chủng loại xe ô tô thanh lý năm 2022

Hướng dẫn 21/06/2022

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công văn 14/06/2022

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Thông tri 24/05/2022

Thông tri hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021- 2025

Phụ lục Đánh giá và khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hướng dẫn 13/06/2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTWMTTQVN chỉ đạo Cụm thi đua UBMTTQVN các tỉnh, thành phố năm 2022

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2022

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2022