Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác

Giới thiệu rút gọn về Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Khác

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Khác

Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Hướng dẫn 20/01/2020

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Công văn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác 30/12/2019

Biểu mẫu tổng hợp kết quả 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

 Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Công văn 01/10/2019

Biểu mẫu báo cáo năm 2019