Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác 30/12/2019

Biểu mẫu tổng hợp kết quả 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”

Công văn 01/10/2019

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Công văn 29/10/2019

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Công văn 29/10/2019

Công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo công tác Mặt trận năm 2019

Công văn 29/10/2019

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2019

Hướng dẫn 27/09/2019

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Đề cương 26/09/2019

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Đề cương 26/09/2019

Đề cương báo cáo nhanh kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Khác 26/09/2019

Biểu bảng tổng hợp kết quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Công văn 24/09/2019

MỘT SỐ NỘI DUNG TRAO ĐỔI TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM " VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2019

Công văn 24/09/2019

Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024