Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

30_8 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị...doc

Khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đe_cuong_tuyen_truyen.doc

Khác 06/09/2019

Chương trình khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; hướng dẫn về tổ chức các đoàn đại biểu dự Đại hội; hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

chuong_trinh_Họi nghị truc_tuyen.doc

Hướng dẫn 03/09/2019

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng MTTQ Việt Nam

Công văn

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến

Tải công văn chuẩn bị Hội nghị trực tuyến tại đây.pdf

Công văn

Kế hoạch khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019

 Kế hoạch khai trương Xin tải tại đây_KH829_KH-MTTW-BTT.pdf

Hướng dẫn 02/07/2019

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019

Biểu mẫu

Hướng dẫn 22/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Khác 26/04/2019

Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Khác 12/04/2019

Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

Đề cương 12/04/2019

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thông báo 03/04/2019

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2019

Hướng dẫn 26/03/2019

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563

Hướng dẫn 14/03/2019

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019