Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản
Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản
(Mặt trận) -Xác định người dân là chủ thể trong bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo xây dựng những mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư. Qua thực tiễn các...
Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư
Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư
(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp để xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Tại nhiều địa phương, các mô hình tự quản đã nhận được...
Hiệu quả từ các mô hình tự quản
Hiệu quả từ các mô hình tự quản
(Mặt trận) -Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản