Tin mới
Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh
Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp...
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở Tuyên Quang
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở Tuyên Quang
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đến nay, nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu đã...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản