Nga Hoàng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Nga Hoàng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
(Mặt trận) -Xã Nga Hoàng là xã miền núi của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có nhiều người đồng bào dân tộc Dao, Mường sinh sống. Mặc dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, song đời sống tinh thần của đồng bào...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản