Để bảo vệ và mở rộng ‘vùng xanh’
Để bảo vệ và mở rộng ‘vùng xanh’
(Mặt trận) - TPHCM đang triển khai diện rộng việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai “vùng xanh” ở một số địa phương còn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản