Cần nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn
Cần nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn
(Mặt trận) -Phân loại chất thải tại nguồn chính là một trong những hành động đơn giản nhất để bảo vệ môi trường. Để việc phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen, Luật BVMT năm 2020 đã đưa ra những quy định mang...
Thanh Hóa: Xây dựng thói quen phân loại rác tại nhà
Thanh Hóa: Xây dựng thói quen phân loại rác tại nhà
(Mặt trận) -Luật Bảo vệ môi trường mới năm 2020 đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 với nhiều quy định mới liên quan đến việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn...
Nam Sách quyết liệt phân loại rác thải tại nguồn
Nam Sách quyết liệt phân loại rác thải tại nguồn
(Mặt trận) -Những ngày này, đi dọc các con đường, tuyến phố ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương dễ dàng bắt gặp hình ảnh mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác in chữ "rác vô cơ", "rác hữu cơ" để phân loại tại...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản