Tin mới
An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp
An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp
(Mặt trận) -Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Qua đó, nâng cao...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản