Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp
Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp
(Mặt trận) -Với mục đích góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn và đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo...
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình hành động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản