Tin mới
Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình
Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình
(Mặt trận) - Với 18/18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ biểu quyết tán thành, chiều ngày 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề đổi mới chương...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản