Phú Yên: Khẳng định vai trò Mặt trận ở khu dân cư
Phú Yên: Khẳng định vai trò Mặt trận ở khu dân cư
(Mặt trận) -Tháng 11 với những người làm công tác Mặt trận mang nhiều ý nghĩa đặc biệt vì có ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Điểm chung của các hoạt động nhân ngày truyền thống này là phục vụ cho sự phát triển...
Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm khơi dậy...
Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, triển...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản