Nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
(Mặt trận) - Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã được khẳng định trong Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị: người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) không chỉ là “bộ phận không tách rời” mà còn là “một nguồn lực của...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản