Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
(Mặt trận) - Để đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập...
Sức mạnh cội nguồn quy tụ đồng bào khắp năm châu
Sức mạnh cội nguồn quy tụ đồng bào khắp năm châu
(Mặt trận) - Niềm tự hào về nguồn cội của người Việt khắp năm châu-khi có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất đất nước chúng ta gọi nhân dân bằng hai tiếng thân thương “đồng bào”-cũng chính là điểm tựa, là nguồn sức mạnh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản