Yên Bái: Xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản
Yên Bái: Xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản
(Mặt trận) -Để một xã vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xây dựng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới để từ đó nhân rộng ra toàn xã. Nhờ đó, năm 2019 Trấn Yên...
Sơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
Sơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) - MTTQ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản