Tin mới
Điểm sáng Bình Liêu
Điểm sáng Bình Liêu
(Mặt trận) -Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số, Bình Liêu có truyền thống văn hóa rất đa dạng. Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý...
Điểm sáng về giúp đỡ người nghèo
Điểm sáng về giúp đỡ người nghèo
(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn lực của cộng đồng để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Điểm sáng trong chăm lo cho người nghèo
Điểm sáng trong chăm lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, ngành được huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận xã hội và động lực góp phần thực hiện thành công...
Điểm sáng trong công tác giám sát, phản biện xã hội
Điểm sáng trong công tác giám sát, phản biện xã hội
(Mặt trận) - Với những điểm sáng của Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội trong năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao chất lượng công tác giám sát, phản biện của Mặt trận...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản