Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
(Mặt trận) -Những năm qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành “kênh” quan trọng trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
Dân giám sát, dân thụ hưởng
Dân giám sát, dân thụ hưởng
(Mặt trận) -Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 110 ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) với hơn 775 thành viên. Hoạt động của các ban GSĐTCCĐ đã phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm dân giám sát, dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản