Tin mới
Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang
Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang
(Mặt trận) -Cùng với huy động tối đa các nguồn lực, việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để lựa chọn hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất là giải pháp quan trọng trong thực hiện Chương trình mục...
Cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang
Cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang
(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh vận động, tập hợp nhân dân, huy động được sức mạnh từ các đoàn viên, hội viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,...
Bắc Giang: Sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa
Bắc Giang: Sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa
(Mặt trận) -Phong trào “Chống rác thải nhựa” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện gắn với Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản