Quảng Nam: Để cử tri an tâm đi bầu cử
Quảng Nam: Để cử tri an tâm đi bầu cử
(Mặt trận) - Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã và đang chuẩn bị nhiều phương án nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 23/5 tới vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang...
Quảng Nam: Đảm bảo mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử
Quảng Nam: Đảm bảo mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử
(Mặt trận) -Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử theo luật định, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid-19...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản