Hạ Lang thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
Hạ Lang thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài bảo đảm an sinh xã hội, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản