MTTQ Đồng Hỷ: Đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở
MTTQ Đồng Hỷ: Đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó phát huy được sức mạnh, quyền làm...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản