An Giang chăm lo an sinh xã hội
An Giang chăm lo an sinh xã hội
(Mặt trận) -Trong quý III/2022, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào đạt kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực chăm lo an sinh xã...
An Giang: Những công trình của “ý Đảng, lòng dân”
An Giang: Những công trình của “ý Đảng, lòng dân”
(Mặt trận) -Những công trình cầu, đường giao thông nông thôn đã, đang và sẽ hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân mà còn góp phần...
An Giang: Nghĩa tình “Tương thân tương ái”
An Giang: Nghĩa tình “Tương thân tương ái”
(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới chất lượng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã...
An Giang phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc
An Giang phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc
(Mặt trận) -Những tháng đầu năm 2022, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát với thực tiễn, hướng về cơ sở. Hệ thống MTTQ các cấp trong...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản