Tin mới
An Giang: Giữ gìn vệ sinh môi trường
An Giang: Giữ gìn vệ sinh môi trường
(Mặt trận) -Việc hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh An Giang quan tâm triển khai...
An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân
An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) -Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh An Giang đã đẩy mạnh thực...
An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội
An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội
(Mặt trận) -Thời gian qua, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, với nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản