Tăng cường giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội
Tăng cường giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội
(Mặt trận) -Năm 2021, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Hải Dương đã chủ trì tổ chức 168 cuộc giám sát, tham gia giám sát, kiểm tra gần 600 cuộc về những vấn đề nhân dân bức xúc, quan...
Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả
Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả
(Mặt trận) - Chiều 30/12, tiếp tục chương trình Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX, đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm nâng cao vai trò giám sát,...
Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
(Mặt trận) -Những năm gần đây hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng tỉnh Phú Thọ đã trở thành kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ cũng như tham...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản