Tin mới
Quốc hội giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia
Quốc hội giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia
(Mặt trận) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 30/10, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng...
Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh  đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi
Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi
(Mặt trận) -Để thực hiện đúng mục tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản