Vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Bình chuyển mình mạnh mẽ
Vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Bình chuyển mình mạnh mẽ
(Mặt trận) -Những năm qua, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình đã đồng lòng, nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo,hòa nhập vào sự phát triển chung...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản