Điểm sáng giảm nghèo
Điểm sáng giảm nghèo
(Mặt trận) -Với mục tiêu: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời triển khai các chính sách trợ giúp và linh hoạt lồng ghép nhiều chương trình thiết thực trong hỗ trợ người dân thoát nghèo....
Huyện miền núi Thanh Hóa vươn tới xóa nghèo
Huyện miền núi Thanh Hóa vươn tới xóa nghèo
(Mặt trận) - Là 1 trong 8 tỉnh được Chính phủ chọn để thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, những năm qua, công tác giảm nghèo...
Huy động nguồn lực chung sức giảm nghèo
Huy động nguồn lực chung sức giảm nghèo
(Mặt trận) -Qua 5 năm thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (2016-2020), Đồng Nai đã huy động được nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia...
Kbang: "Cú hích" từ nghị quyết giảm nghèo
Kbang: "Cú hích" từ nghị quyết giảm nghèo
(Mặt trận) -Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) về đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020,...
Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững
Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa vận dụng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, vừa đẩy mạnh vận động xã hội hóa để kịp thời chăm lo hộ...
Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo
Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TP Thanh Hóa chỉ còn 0,09% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đây là thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ...
Cà Mau nỗ lực giảm nghèo bền vững
Cà Mau nỗ lực giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 5 ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản