MTTQ tỉnh Quảng Bình: Dấu ấn giữa nhiệm kỳ
MTTQ tỉnh Quảng Bình: Dấu ấn giữa nhiệm kỳ
(Mặt trận) -Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình...
Trao sinh kế để hộ nghèo vươn lên
Trao sinh kế để hộ nghèo vươn lên
(Mặt trận) - Cùng chung tay để giúp đồng bào Công giáo vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã triển khai...
Lo Tết cho người nghèo vùng lũ
Lo Tết cho người nghèo vùng lũ
(Mặt trận) - Khi nước lũ rút đi, song song với việc trao hàng cứu trợ, cán bộ làm công tác Mặt trận ở vùng lũ Quảng Bình lại chạy đôn chạy đáo rà soát các gia đình, cá nhân bị thiệt hại về nhà...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản