Hành động vì môi trường
Hành động vì môi trường
(Mặt trận) - Bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản