Tin mới
Bắc Giang: Hiệu quả từ đổi mới nội dung tuyên truyền
Bắc Giang: Hiệu quả từ đổi mới nội dung tuyên truyền
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản