Vui hội đoàn kết, không quên phòng dịch
Vui hội đoàn kết, không quên phòng dịch
(Mặt trận) -Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, năm nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Bắc Giang quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trang trọng, ý...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản